Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

1. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CỦA TRUNG QUỐC


Nguyễn Trung Kiên dịch
> Chiến lược của Trung Quốc tìm cách đạt được “sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Quốc” vào năm 2049. Chiến lược của Trung Quốc có thể được mô tả là theo đuổi quyết tâm hiện đại hóa về chính trị và xã hội, bao gồm những nỗ lực sâu rộng nhằm mở rộng sức mạnh quốc gia của Trung Quốc, hoàn thiện hệ thống quản trị và sửa đổi trật tự quốc tế.
> ĐCSTQ Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi chiến lược này là một nỗ lực nhằm hiện thực hóa khát vọng dân tộc chủ nghĩa từ lâu nhằm “đưa” Trung Quốc trở lại vị trí siêu cường, thịnh vượng và dẫn đầu trên trường thế giới.
> ĐCSTQ khẳng định hệ thống lãnh đạo và quản trị tuyệt đối của họ là không thể thiếu đối với công cuộc đổi mới đất nước của Trung Quốc thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại”.
> Năm 2019, Trung Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy sự phát triển chung của mình, bao gồm ổn định tăng trưởng kinh tế, củng cố lực lượng vũ trang và đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề toàn cầu.
> Ban lãnh đạo của ĐCSTQ từ lâu đã xem Trung Quốc bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh chiến lược quốc tế lớn với các quốc gia khác, bao gồm, và đặc biệt là Hoa Kỳ.

Lý do Mỹ phải diệt tổng thống VNCH NGÔ ĐÌNH DIỆM bằng mọi giá và dẫn đến...