Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

PHẠM VIẾT ĐÀO ĐÃ GỬI ĐƠN KHÁNG ÁN BẢN ÁN SƠ THẨM SỐ 202/2018/HCST ngày 27/12/2018 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

 Lời dẫn;
Sau 4 năm theo đuổi vụ khởi kiện Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Hà Nội: Đã ban hành "Quyết định số 56/ QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2016 do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Hà Nội ký giữ nguyên Quyết định số 1454/BHXH-ĐC ngày 24/9/2014 của Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội…" trái pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tôi, công dân Phạm Viết Đào...
Sáng ngày 26/12/2018, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm do Thẩm phán Hoàng Chí Nguyện chủ tọa. Phiên tòa đã kết thúc bằng bản án sơ thầm số202/2018/HCST, bác toàn bộ yêu cầu trogn đơn khởi kiện của tôi ...
Không đồng tình với quyết định trái pháp luật của bản án sơ thẩm, tôi quyết định gửi Đơn kháng án lên Tòa án cấp trên.
Sau đây là nội dung của đơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 10/1/2019

                  
ĐƠN KHÁNG ÁN BẢN ÁN SƠ THẨM SỐ 202/2018/HCST ngày 27/12/2018 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

Tôi là Phạm Viết Đào

Địa chỉ:...Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; Số CMND: ; Đt: 
Gửi Đơn kháng án bản án sơ thẩm số 202/2018/HCST ký ngày 27/12/2018 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bác đơn khởi kiện ngày 22/1/2016 của tôi về: Quyết định số 56/ QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2016 do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Hà Nội ký giữ nguyên Quyết định số 1454/BHXH-ĐC ngày 24/9/2014 của Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội…
Tôi cho rằng: Bản án sơ thẩm số 202/2018 của Tòa án TP Hà Nội đã tuyên, bác đơn của tôi là trái pháp luật, bán án đã bảo vệ những quyết định bất hợp pháp của Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, tước đoạt quyền lợi hợp pháp của cá nhân tôi. Tôi cho rằng: Hành vi thừa nhận Quyết định 1454/BHXH-DC ngày 24/9/2014 của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh Xã hội Hà Nội, đồng tình việc cắt lương hưu của tôi trong thời gian tôi chấp hành án phạt tù là hành vi tước đoạt, xã hội gọi là ăn cướp đã không được Tòa án TP Hà Nội xem xét xét xử công minh đúng pháp luật.
Do vậy, tôi làm đơn yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm, bác phán xét trái pháp luật của bản án số 202/2018/HCST ký ngày 27/12/2018 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho bản thân tôi.
Mọi chứng cứ, cơ sở pháp lý tôi đã trình bày, nộp đầy đủ trong hồ sơ Đơn khởi kiện ngày 22/1/2016 và tôi thấy đầy đủ không cần phải bổ sung thêm.
Người gửi đơn kháng án:
 Phạm Viết Đào.


   Đ.M TÒA
Kết quả hình ảnh cho Bà nhà quê  chửi mất gà

"Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này… 
Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột ra... ". 

Huy quyet dinh cua Bo truong Giao duc va Dao tao, kien nghi khoi phuc hoc ham hoc vi cua ong Hoang Xuan Que
( Trích “Bước đường cùng”…của Nguyễn Công Hoan)

Không có nhận xét nào:

CAO ĐIỂM 1509 THẤT THỦ CHIỀU 28/4/1984 NHƯ THẾ NÀO?

( Ghi theo lời kể của CCB F 313 Đường Minh Tuấn)           Cuối tháng 7/2012 vừa qua, Đường Minh Tuấn, quê ở Hương Canh- Vĩnh Phúc, CCB...