Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Tổng thống Obama : Việt Nam sẽ bị loại khỏi TPP nếu không đáp ứng vấn đề Nhân quyền và Môi trường...

Không có nhận xét nào: