Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

XÂY CHUNG CƯ 40 TẦNG QUẢNG AN- SUNGROUP VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG QUY CHẾ XÂY CÔNG TRÌNH CAO TẦNG VEN HỒ TÂY CỦA UBNDTP HÀ NỘI

Phạm Viết Đào.
Phối cảnh chung cư 58 tấng lấy từ Website http://sungroupquangan.com/

Ngày 4/4/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quản lý quy hoạch kiến trúc công trình ...https://thuvienphapluat.vn/.../Quyet-dinh-11-2016-QD-UBND-quan-ly-quy-hoach-kie...

Đã quy định tạiĐiều 5. Phân khu vực quản lý
6. Khu vực Hồ Tây và phụ cận (ký hiệu A6 trong Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này), có quy mô diện tích khoảng 1009,02 ha (ranh giới cụ thể quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này). Thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị liên quan được cp có thm quyn phê duyệt.
Ranh giới tuân th theo ranh giới quy định tại Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 đã đưc UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết đnh số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ KHU VỰC HỒ TÂY VÀ PHỤ CẬN (A6), TỶ LỆ 1/2000: Địa điểm: quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội


Tại Phụ lục 02 quy định Khu vực xung quanh HồTây - Ký hiệu A6


“Tại mục 4.2.2. Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan- Thiết kế đô thị:
- Việc khai thác và sử dụng mặt nước Hồ Tây tuân thủ Quy định về quản lý Hồ Tây đã được UBNDThành phố ban hành tại Quyết định số: 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009.
Đối với những khu đất giáp Hồ Tây (trong phạm vi từ mép hồ ra tối thiểu là 50m) khi xây dựng công trình cần đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tuyệt đối không được xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan, mặt nước Hồ Tây.
+ Khoảng lùi: không xây dựng thêm công trình xung quanh Hồ Tây trong khoảng cách 16m, kể từ mép hồ.
+ Chiều cao công trình: Tối đa 12m, tương đương 3 tầng. Khuyến khích mật độ xây dựng thấp, tạo không gian trống có nhiều cây xanh xung quanh Hồ Tây…”
Căn cứ vào các quy định pháp luật đã ban hành của UBNDTP Hà Nội, Tập đoàn Sun Group xây chung cư 58 tầng cạnh Hồ Tây là vi phạm nghiêm trọng Quy hoạch và Quy chế.
Hiện Sun Group đang thi công phần kết cấu hạ tầng nhưng đang đưa lên Website của mình (http://sungroupquangan.com/ ) mô hình, phối cảnh khu chung cư 58 này để chào hàng và huy động vốn?
Theo quy định tại mục 6 của Điều 5 của Quyết định 11/2016/QĐ-UBND, loại dự án này phải được phê duyệt; theo Điều 4.2.2 của Quyết đnh số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 thì khu vực ven Hồ Tây này không được xây dựng quá 3 tầng với chiều cao 12 m. 
Thế mà ???

Ai đã phê duyệt và cấp giấy phép cho dự án xây 58 tầng ở lô đất này?!
Đăng nhận xét

Mối quan hệ của Huawei và chính trị phe phái ĐCSTQ

Tân Bình • Thứ Sáu, 14/12/2018  • 603 Lượt Xem Việc giới chức Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn C...